INFO Vedrørende Coronavirus COVID-19

Oprettet den 31/01-2021

Det er fortsat anbefalet at bære mundbind i forbindelse med behandling i sundhedsvæsnet.

Som udgangspunkt bære alle behandlere hos Nordisk Osteopati fortsat mundbind og vi anbefaler vores klienter om at gøre det samme.

Dette er vores anbefaling på bagrund af de nyeste retningslinjer: “Ansigtsværnemidler og andre smitteforebyggende tiltag, når der ikke er påvist eller mistanke om covid-19. Sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af socialområdet” (udgivet den 31/1-2022)

2.1. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til brug af ansigtsværnemidler (side 7)
Med formål at forebygge smittespredning af ny coronavirus for præ-og asymptomatiske smittebærere anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der anvendes ansigtsværnemidler i omsorgs, pleje- og behandlingslignende situationer, hvor der er tæt kontakt mellem patient/borger og personale. Dette anbefales for at beskytte personer, der kan være i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19, men også for generel smitteforebyggelse og opretholdelse af kritiske
funktioner på sundheds- ældre og socialområdet.

Anbefalingen gælder generelt i situationer med tæt kontakt på sundheds- og ældreområdet og visse dele af socialområdet, hvor der er borgere i øget risiko for alvorligt forløb. Anbefalingerne gælder herunder også for personale, der har tæt kontakt til personer, der kan være i øget risiko for et alvorligt forløb i personens eget hjem, eksempelvis i hjemmeplejen, på beboeres egne værelser på plejehjem, lægebesøg i eget hjem mv.

Hidtidige lovgivningsmæssige krav om brug af mundbind og visir bortfalder 31. januar 2022. Ledelsen kan i medfør af ledelsesretten og indenfor rammerne af almindelige arbejdsretslige og arbejdsmiljømæssige principper fortsat fastsætte krav til personalets brug af værnemidler.

Nedenstående beskriver Sundhedsstyrelsen anbefalinger til, hvilke typer af ansigtsværnemidler, der benyttes. Se også oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler udarbejdet af Statens Serum Instituts central enhed for infektionshygiejne.

Revideret den 28/11-2021

Det er endnu engang et krav at både behandler og klient bære mundbind i forbindelse med behandling. 

Vi beder jer derfor om at bære mundbind i venteområdet og til behandling.

“På baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen har Epidemiudvalget vedtaget, at der genindføres krav om mundbind eller visir i sundhedssektoren. Det vil sige for besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud. Kravet gælder fra mandag den 29. november.”

Sidst revideret august-2021

Kære klient ved Nordisk Osteopati 

Der er ikke længere krav til at vi skal  visitere vores klienter forud for behandling. Vi skal dog fortsat vise hensyn.
Det forventes at du holder dig ajour med indholdet fra denne side, og du melder afbud hvis nedenstående bliver aktuelt. Du vil i din sms-påmindelse bliver gjort opmærksom herpå.

Du skal melde afbud til din behandling i tilfælde af følgende:

 1. Hvis du har haft symptomer for COVID-19 indenfor de sidste tre dage
 2. Hvis du har været ude at rejse indenfor de sidste 14 dage, til lande som udløser karantæne i Danmark.
 3. Hvis du har været i kontakt med bekræftede COVID-19 tilfælde.
 4. Hvis du har været på arbejde eller besøgt sundhedsfaciliteter hvor patienter med bekræftet COVID-19 bliver behandlet.
 5. Hvis du udviser følgende symptomer; feber, tør hoste, vejrtrækningsbesvær- Du skal føle dig rask på dagen for behandling.

For patienter der er i risikogruppen

 • Du skal selv opveje behovet for behandling, imod din risiko for at blive særlig syg jævnfør gældende retningslinjer.

Har du en aftale hos Nordisk Osteopati skal vi minde dig om følgende foranstaltninger vi beder dig følge:

 • Vi stiller krav til at du føler sig fuldstændig rask inden du kommer til behandling.
 • Kom uden ledsager hvis det er muligt.
 • Brug ikke unødigt tid i venteværelset.
  Benyt håndsprit (hvis det er tilgængeligt), eller vask dine hænder ved ankomst.
 • Vi anbefaler man rengører sine hænder når man træder ind i et lokale OG når man forlader et lokale.

Din behandler og behandling vil være berørt

 • Vi holder os skarpt opdateret med myndighedernes anbefalinger.
 • Mellem hver patient vil der bliver rengjort og luftet ud.
 • Vi følger altid de gældende hygiejne regler i.f.m. vores arbejde.
 • I nogle tilfælde benytter vi handsker når vi behandler manuelt.
 • Vi tillader os retten til ikke at påbegynde eller afbryde behandlingen hvis vi har mistanke om smitte eller at vores anbefalinger ikke er blevet fulgt.
 • Alle parter skal være bevidste om og acceptere, at der er øget risiko for at smitte hinanden i forbindelse med manuel behandling (osteopati), da vi er i nærkontakt. Vi gør vores absolute bedst for at minimere denne risiko, hvilket vi håber er synliggjort i denne skrivelse.

Tilføjet den 28/11-2021

Hvis du ønsker at vide mere følger her uddrag og link til:

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 30, § 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:
Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private institutioner m.v. på sundhedsområdet:

1) Offentlige og private sygehuse og klinikker, hvorved forstås regionale sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner, jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven, regionale læge- og speciallægeklinikker og lignende, foreningsejede specialsygehuse, private sygehuse og klinikker, hospicer samt private læge- og speciallægeklinikker.

2) Klinikker m.v. i praksissektoren, jf. § 57 i sundhedsloven, herunder ved alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, praktiserende tandlæger, fysioterapeuter, praktiserende psykologer.

Krav om anvendelse af mundbind eller visir

§ 2. Personer på 12 år og derover, herunder patienter, besøgende og medarbejdere, skal på institutioner m.v., der er omfattet af § 1, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-5.

Stk. 2. Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2129?fbclid=IwAR2LtX_0xESOHhANwSnDna54FeJHIqIOBHu4qc7mn3t_mKB2Yay4jQNE6z0

Kontakt os på:

Eller skriv en besked:

Lad os tage en snak
Sender

Få hjælp af vores erfarne behandlere

Alle vores osteopater er:

 • Registrerede Osteopater M.R.O.DK
 • Autoriserede fysioterapeuter
 • Minimum fire års erhvervserfaring

Hvad siger vores kunder

“Efter at have løbet en halvmaraton fik jeg ufatteligt ondt i min fod, og måtte umiddelbart efter begynde at gå med krykker. Det klassiske sundhedsvæsen sendte mig til røntgen, MR og CT-scanning uden at kunne finde fejl, og bad mig om blot at smide krykkerne, så skulle det nok gå over.
Efter 5 måneders smerte kom jeg til Amalie fra (Nordisk Osteopati (tidl. EQ Performance). Hun brugte 30 min på at undersøge min krop, og yderligere 30 min på at bearbejde mit ben, hvor hun mente problemet var. Efter blot den ene behandling kunne jeg gå igen uden smerter, og problemet er ikke kommet igen. Kan kun anbefale stedet.”

 • mavesmerter, lænde og Lyskesmerter, osteopati kan hjælpe

Spørgsmål! / bestil tid?

Eller skriv en besked:

Lad os tage en snak
Sender

Spørgsmål? Klik her