Information vedrørende behandling under COVID-19

Opdateret den 19/5/2020

Kære klient ved Nordisk Osteopati

Det altoverskyggende tema for genåbning af Sundhedsvæsenet er, at sundhedsvæsnet IKKE må blive en kilde til smittespredning. Det betyder:

 • Fortsat fokus på hygiejn mæssige krav
 • Alle klienter skal være visiterede før fysisk behandling
 • Ingen behandling af klienter med tegn på COVID-19

Vi følger fortsat notatet “Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet”. Det betyder din osteopat, fra gang til gang, vurderer  om en behandling kan finde sted, ud fra følgende kriterier:

 1. Er der risiko for at du er smittebærer?
 2. Er du i øget risiko for at du bliver særligt hårdt ramt, hvis du bliver smittet med COVID-19?
 3. Er der behov for behandling (Er nu primært en opvejning mellem behov for behandling versus risiko for at blive alvorligt syg ved smitte med COVID-19)?

Den følgende tekst bidrager til at afklare de tre ovennævnte parametre:

1. Er der risiko for at du er smittebærere?

Først en vurdering af risiko for smittespredning og dit helbred.
Først skal vi vurderer om dit møde på klinikken lever på til vejledningen i.f.t. begrænsning af smittespredning.

Dette er den absolut vigtigst indsat vi kan gøre for at reducere smittespredningen mellem vores patienter. Dernæst sørger vi selvfølgelig for at overholde gældende hygiejne vejledninger (uddybes senere i denne tekst).

 • Har du på nogen måde været syg f.eks. med COVID-19 (bekræftet eller ej), skal du have været uden symptomer i to døgn.
 • Du må ikke have været ude at rejse indenfor de sidste 14 dage.
 • Du må ikke have været i kontakt med bekræftede COVID-19 tilfælde.
 • Været på arbejde eller besøgt sundhedsfaciliteter hvor patienter med bekræftet COVID-19 bliver behandlet.
 • Du må ikke udvise følgende symptomer; feber, tør hoste, vejrtrækningsbesvær.
 • Du skal føle dig rask på dagen for behandling.

2. Er du i øget risiko for at du bliver særligt hårdt ramt, hvis du bliver smittet med COVID-19

Ud fra følgende tabel vurderes det om du er i risiko for at blive særlig syg og om behovet for behandling opvejer den øget risiko for smitte.  

3. Nødvendighed for fysisk behandling.

Vurdering af behov for behandling er nu primært en opvejning mellem behovet for behandling versus risiko for at blive alvorligt syg ved smitte med COVID-19.  

Under en omstilling med gradvis øget aktivitet i sundhedsvæsenet skal der være fokus på behandlinger, der ikke kan udsættes på en langvarig horisont. Det vil i hver enkelt klinisk situation være et konkret sundhedsfagligt skøn, der ligger til grund for beslutning om behandling.

I vurderingen kan fx indgå:

 • Alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
 • Risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder (f.eks.) om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
 • Risikoen for, at sygdommen bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
 • Påvirkning livskvaliteten
 • Påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne.”

Du skal forvente et anderledes forløb i mødet med din osteopat.

Vi har yderligere indført følgende foranstaltninger vi beder jeg følge:

 • Vi stiller krav til at patienten føler sig fuldstændig rask inden han/hun kommer til behandling.
 • Brug ikke unødigt tid i venteværelset.
 • Vent i din bil eller udenfor i hvis det skønne forårsvejr tillader det.
 • Ankom til venteværelset 3 min før aftalte tid.
 • Ophold dig mindst mulig tid i ventområder hvor flere mennesker samles.
 • Benyt håndsprit (hvis det er tilgængeligt)
 • Vask jeres hænder ved ankomst.

Din behandler og behandling vil være berørt

 • Vi holder os skarpt opdateret med myndighedernes anbefalinger.
 • Der er sat ekstra tid af mellem hver patient til rengøring og udluftning af behandlingsrummet.
 • Vi følger altid de gældende hygiejne regler i.f.m. vores arbejde.
 • I nogle tilfælde benytter vi handsker når vi behandler manuelt.
 • Vi overvejer hvorvidt behandlingen er nødvendig i de enkelte tilfælde, og er især opmærksomme på udsatte patienter, herunder babyer, børn, kronisk syge og ældre, samt andre, hvis immunforsvar er eller kan være nedsat. Disse patientgrupper anbefales derfor ikke at komme til behandling.
 • Vi tillader os retten til ikke at påbegynde eller afbryde behandlingen hvis vi har mistanke om smitte eller at vores anbefalinger ikke er blevet fulgt.

Trods følgende tabels titel fokuserer på personer i øget risiko, mener vi det er en vi ALLE fortsat skal tage seriøst. 

Din næste handling

Du skal kontakte os uanset om du ønsker at beholde din nuværende aftale, eller hvis du ønsker at flytte den 7-14 dage ud i fremtiden

Dette er for at vi kan tage en dialog sammen, så vi kan mindske tvivl, svare på spørgsmål og finde den bedste løsning for dig.

Hos Nordisk Osteopati ønsker vi os det bedste for vores patienter og for vores Osteoapter. Samtidig tror vi på at dette kan lade sig gøre mens vi fortsat levere en sikker, grundig og individuel behandling.

Pas på jer selv og hinanden

De bedste hilsner fra alle hos Nordisk Osteopati

Denne opdatering beror på , at den 28/4-2020 var Danske Osteopater til møde med møde med bl.a. Sundhedsstyrelsen omkring genåbningen på tværs af praksissektoren og det private sundhedserhverv. Det altoverskyggende tema er fortsat: Sundhedsvæsenet må IKKE blive en kilde til smittespredning og vi skal fortsat fokusere på de hygiejnemæssige krav, der skal fortsat være luft mellem alle konsultationer, alle klienter skal være telefonisk visiterede, vi skal ikke behandle klienter med tegn på COVID-19, og der skal fortsat opretholdes stort fokus på hyppig håndvask og desinfektion. Disse krav kommer til, at strække sig over noget tid endnu!

Referencer

Skrevet den 29/4-2020 af Morten Vind-Visby, Indehaver af Nordisk Osteopati ApS.

Kontakt os på:

Eller skriv en besked:

Lad os tage en snak
Sender

Få hjælp af vores erfarne behandlere

Alle vores osteopater er:

 • Registrerede Osteopater M.R.O.DK
 • Autoriserede fysioterapeuter
 • Minimum fire års erhvervserfaring

Hvad siger vores kunder

“Efter at have løbet en halvmaraton fik jeg ufatteligt ondt i min fod, og måtte umiddelbart efter begynde at gå med krykker. Det klassiske sundhedsvæsen sendte mig til røntgen, MR og CT-scanning uden at kunne finde fejl, og bad mig om blot at smide krykkerne, så skulle det nok gå over.
Efter 5 måneders smerte kom jeg til Amalie fra (Nordisk Osteopati (tidl. EQ Performance). Hun brugte 30 min på at undersøge min krop, og yderligere 30 min på at bearbejde mit ben, hvor hun mente problemet var. Efter blot den ene behandling kunne jeg gå igen uden smerter, og problemet er ikke kommet igen. Kan kun anbefale stedet.”

Christian Bloch HansenPatient på klinikken på Frederiksberg

Spørgsmål! / bestil tid?

Eller skriv en besked:

Lad os tage en snak
Sender
Spørgsmål? Klik her