Osteopati til børn

Der kan være ubalancer i et barn, der er gået ubemærket hen siden barnets fødsel. Måske kommer ubalancerne først op til overfladen senere i opvæksten, eller så forstærkes de og bliver pludselig tydelige for barnets forældre, de voksne omkring det eller barnet selv.

Ubalancerne kan udvikle sig til motoriske vanskeligheder, smerter i bevægeapparatet, hovedpine, søvnbesvær, problemer med fordøjelsen, sprogvanskeligheder, særlig sensitivitet og indlærings- og/eller adfærdsvanskeligheder. Er det tilfældet, kan osteopati være en relevant behandlingsform for barnet.

Hvornår skal mit barn til osteopat?

Gener og lidelser kan stamme fra og være forårsaget af barnets stilling i maven som baby. Trange forhold under graviditet eller fejlstillinger under fødslen kan medvirke til skævheder og nedsat mobilitet hos barnet. Forbliver generne ubehandlet, kan de på sigt udvikle sig til reelle lidelser. Læs her om osteopatisk behandling af spædbørn.

Andre fysiske eller psykiske påvirkninger i barnets levetid kan samtidig ligge til grund. Fald, traumer eller reel inaktivitet kan også forårsage lidelser, der kræver osteopatisk behandling.

Osteopati til børn

Osteopatisk behandling af børn

Gennem osteopatisk behandling kan vi opnå balance i barnets krop. Vi sigter efter at genskabe normalitet i barnets bevægelsesapparatet, nerve- og organsystemet. Dette indebærer at skabe de bedste forudsætninger for barnets trivsel og videre udvikling.

Sådan ser et behandlingsforløb ud:

Vores osteopatiske forløb til børn opbygges ens og forløber således:

Første konsultation

 • Grundig gennemgang af barnets historik
 • Graviditeten, fødslen, og hvordan I oplever jeres barns udvikling
 • Jeres oplevelse af barnets problemer
 • Jeres forventninger til forløbet

Herefter følger en grundig undersøgelse af barnet. Det er nødvendigt for behandlingen, at barnet er trygt, så undersøgelsen foregår på barnets præmisser og i det omfang barnet tillader og føler sig bedst tilpas i.

I tilfælde af fund behandles barnet gennem blide teknikker. Behandling af barnet under første konsultation vil udelukkende ske, hvis der er tid og barnet har overskud til det. Derudover skal der lægges en plan for det videre behandlingsforløb.

Anden konsultation

 • Gennemgang af perioden mellem første og anden konsulation
 • Er der sket forandringer siden sidst?
 • Behandling jf. den oprettede behandlingsplan

Her påbegynder vi arbejdet for at genoprettet barnets kropslige balance.

Konsultationer fremadrettet

 • Evaluering af forløbet – Herunder behovet for videre behandling. Opleves der en forbedring hos barnet, og hvordan er situationen og omfanget af generne på indeværende tidspunkt.

Læs mere om Osteopati

Hvad siger vores kunder

“Hos Nordisk Osteopati gik snakken meget på, at Annas oplevelser mindede om børnemigræne sammen med et hold i nakken. Allerede efter første behandling var der effekt. Vi oplever, at Annas svimmelhedsanfald sker sjældnere nu. Hun bruger sin krop meget i løbet af en dag, hun er meget mere motorisk aktiv. Børnehaven har heller ikke nævnt noget i lang tid. Det var ofte her hun fik sine “anfald”.  

Bestil tid på:

Eller skriv en besked:

Lad os tage en snak
Sender

Alle vores osteopater er:

 • Autoriserede Osteopater DO M.R.O.DK
 • Autoriserede fysioterapeuter
 • Har over 5 års erhvervserfaring

Som en del af Nordisk Osteopati

– forpligter alle sig til:

 • Fælles Faglig Udvikling
 • Fælles træning og erfaringsudveksling
 • Mindst fire efteruddannelseskurser om året
 • Personlig Faglig Udvikling

Primitive reflekser og andet at være opmærksom på

Primitive reflekser er en naturlig del af børns udvikling. De består af forskellige slags reflekser eller automatreaktioner, barnet ikke selv har kontrol over, der bidrager til barnets naturlige udvikling – hovedløft, at kravle og andre motoriske milepæle.

Udover kropslig udvikling bidrager disse også til udvikling af hjernen og danner fundament for barnets kognitive læring. Hos børn, der ikke gennemgår denne udvikling, kan de primitive reflekser forblive aktive efter 1-årsalderen, da de herefter kan virke hæmmende på barnet.

Perioden fra fødsel frem til barnet fylder fire år er umådeligt vigtigt for det neurologiske system. Her modnes barnets nervesystem, og barnet bliver mere og mere opmærksom på kroppen og omgivelserne. Hvis man oplever aktive primitive reflekser efter 1-årsalderen anbefaler vi behandling.

Osteopatisk behandling af dreng, der har smerter

Påvirkninger hos barnet, der kan kræve behandling:

 • Trange forhold i livmoderen
 • Fødsel hvor babyen oplever tryk og rotation
 • Længerevarende fødsel og derfor lang tid under kompression mv.
 • Atypisk fødsel hvor der bruges fx sugekop
 • Kejsersnit
 • Fald
 • Traumer
 • Inaktivitet
 • Aktive primitive reflekser efter 1-års alderen

Osteopati er relevant behandling for dit barn ved

 • Smerter i bevægeapparatet
 • Hovedpine
 • Motoriske problemer – både fin- og grovmotorisk
 • Fordøjelsesproblemer
 • Balanceproblemer
 • Uro/hyperaktivitet
 • Koncentrationsbesvær
 • Indlærings- og/eller adfærdsvanskeligheder
 • Sprogproblemer
 • Søvnbesvær
 • Særligt sensitive børn
 • Spændinger før og efter klip af stramt tunge- og/eller læbebånd
Børneosteopati har betydning for barnets tarv og udvikling

Få hjælp af vores erfarne behandlere

Hos Nordisk Osteopati møder du følgene Osteopater og Fysioterapeuter

Morten Vind-Visby

Morten Vind-Visby

Osteopat og fysioterapeut
Amalie Rygner

Amalie Rygner

Osteopat og fysioterapeut
Ronnie Gyldenvang

Ronnie Gyldenvang

Osteopat og fysioterapeut
Helena Madsen

Helena Madsen

M.Sc.stud Osteopat, Aut. Fysioterapeut
Nicolai Mattiazzo Blom Salmonsen

Nicolai Mattiazzo Blom Salmonsen

Osteopat og fysioterapeut
 Ammar Zeeshan Lone

Ammar Zeeshan Lone

Osteopat og fysioterapeut
Michael Weber Jørner

Michael Weber Jørner

Osteopat og fysioterapeut
Niklas Haapalo

Niklas Haapalo

Osteopat og Fysioterapeut
Spørgsmål? Klik her