Velkommen til Nordisk Osteopati

Nordisk Osteopati er et klinik og læringsfællesskab for selvstændige erhvervsdrivende osteopater. Nordisk Osteopati leverer en platform hvor alle engagerede har mulighed for at udvikle sin virksomhed og faglighed via fælles læring og akkumulering af viden og erfaring, til gavn for alle vores patienter. Platformen kaldes for et “Værdibaseret Kulturbåret Læringsfællesskab” (VKL), som er grundlagt for at dyrker facetterne af Nordisk Osteopati’s brand. Herigennem søger vi at skabe en unik og tryg oplevelse på et højt fagligt niveau for patienter såvel som for indlejere.

Denne platformen har til formål at drive Nordisk Osteopati så optimalt som muligt under de regler vi er underlagt i et hvervsgiver <-> hvertagerforhold (konsulentvirksomhed).

For at lykkes med vores VKL har vi skabt tre læringsarenaer som kort er ridset op nedenfor. Ønsker du at læse mere mere om vores værdigrundlag skal du klikke her.

1. mUUligheder

Et Udvikling og Uddannelses koncept i elementerne af VKL:

Værdibaseret
At skabe en fælles forståelse for de værdier NO står for, og en synergi mellem Nordisk Ostepati’s og vores kollegaers værdier.

Kulturbåret
Bevidstgørelsen om den kultur, der unægteligt skabes mellem mennesker, der indgår i et fællesskab.

Læringsfællesskab
Vi er alle “ledere” elever og undervisere. Vores opgave er ikke at dirigere andre til handling, men at undervise og skabe indsigt så alle kan levere til faglig udvikling til gavn for alle (patienter og kollegaer.

2. Fælles Faglig Udvikling

Minimum 6 gange om året mødes vi til en fuld arbejdsdag med fokus på i fællesskab at udvikle og vedligeholde viden og dele erfaringer. Alt hvad vi skaber deles via hjemmeside, sociale medier m.m. Derved bidrager alle engagerede til vækst af egen og klinikkens virksomhed. Dette fælles perspektiv og konsensus og bidrager til din oplevelse fra du møder os i vores markedsføring, til mødet med med din behandler.

3. Personlig Faglig Udvikling

At skabe et trygt rum til udvikling af ens arbejdsstyrke (uanset om der er arbejdstager eller hvervtagerforhold) er en af hjørnestenene for at skabe en arbejdsplads hvor man har lyst til at blive i mange år. Det er derfor i NO’s interesse, at dets kollegaer arbejder under nogle rammer hvor de har lyst til at blive længe, da det bidrager til en tryg, stabil og fremmende forretning for alle parter.

Resultatet: Inde på Osteopaterne egne hjemmesider (under udvikling) vil du kunne læse mere i dybden, om hvad de hver især kan tilbyde og hvad der optager dem. Du kan læse mere herom ved at følge deres link som du finder i profilerne nedenfor.

Du kan læse mere om vores faglige udvikling her.

Vores støtte til de studerende

Vi gør hvad vi kan for at hjælpe osteopatstuderende igennem deres uddannelse og med målet om at kunne tilbyde dem et arbejde undervejs og bagefter.

At læse til Master of Science i osteopati (læs mere her) er ikke en let opgave. Som det ser ud lige nu, kræver den som minimum 10 weekendkurser om året i 4 år, ved siden af fuldtidsarbejde som fysioterapeut.

Hos Nordisk Osteopati, bestræber vi os på altid at have studerende tilknyttet. I starten af deres uddannelse deltager de i alt vores faglige udvikling, sammen med vores uddannede osteopater og i de første 3 år observerer de en osteopat i arbejde, som et led af deres studie. På tredje til fjerde år, har de uden tvivl evnerne til at arbejde som osteopatstuderende*, hos Nordisk Osteopati. Det er vigtigt for at vi sikre niveauet, kvaliteten og trygheden er i top hos både patient og den osteopatstuderende. Derfor er der sat ekstra tid af til, at vi løbende laver supervison, så alle den studerendes patienter (i overført betydning) får fire øjne på opgaven.

*) teknisk set arbejde de som fysioterapeuter udenfor overenskomst indtil de har deres autorisation.

Du kan også følge os på vores sociale medier:

 

Bestil tid på:

Eller skriv en besked

Lad os tage en snak
Sender

Hvem er vi

Amalie Rygner Osteopat hos Nordisk Osteopati på Frederiksberg, i Albertslund og Næstved

Amalie behandler i:

Amalie Rygner

Osteopat (DO. M.R.O.DK), Fysioterapeut

Jeg er autoriseret fysioterapeut (B.Sc. Fys) fra 2010 og Osteopat (D.O. M.R.O.DK) fra 2016 ved International Academy of Osteopathy (IAO).

Jeg har arbejdet på privat klinik siden 2014, og har arbejdet med mange forskellige patientgrupper, primært indenfor manuel behandling, men også med træningsvejledning.

Jeg kan godt lide at osteopatien ser på kroppen som en helhed og inddrager kroppens forskellige systemer med henblik på en god og effektiv behandling. Jeg gør mig umage for at finde årsagen til dit problem, og mit mål har hele tiden været at dygtiggøre mig som manuel behandler, samtidig med at jeg bruger min erfaring fra fysioterapien.

Privat bor jeg sammen med min mand, Morten og vores datter fra september 2014. Fritiden går med familien, hus og have.

Rideskader

Som led i min faglige udvikling hos Nordisk Osteopati har jeg seks måneder periode arbejdet på, at blive endnu klogere på rideskader. Dette var et led i vores Personlig Faglig Udviklings projekt.

De første tre måneder gik med fordybelse i den nyeste viden om rideskader, forebyggelse og behandling. De efterfølgende tre måneder gik med at indsamle erfaring på baggrund af den nye viden. I denne periode gik en del af min arbejdstid på klinikken med specifikt at behandle patienter med rideskader.

Louise Boll Osteopat hos Nordisk Osteopati i Hillerød

Louise behandler i:

Louise Christiansen Boll

Osteopat (D.O. M.R.O.DK), Fysioterapeut,

Jeg er autoriseret fysioterapeut (B.Sc Fys), fra 2009 og osteopat (D.O. M.R.O.DK) uddannet ved The International Academy of Osteopathy (IAO).

Jeg startede mine karriere som fysioterapeut i kommunalt regi i Hvidovre kommune med fokus på genoptræning. Siden 2014  har jeg arbejdet på klinik i Helsinge som privatpraktiserende fysioterapeut, hvor jeg behandler alle slags patienter.

Osteopatuddannelsen tager 5 år at gennemføre. Det er en spændende uddannelse, der giver et stort indblik i, at kroppen hænger sammen på en helt særlig måde. Denne holistiske tankegang, hvor jeg arbejder med kroppen som en helhed, finder jeg fascinerende og meget anvendelig. Jeg er grundig og dedikeret som behandler og arbejder med at finde årsagen til det problem, jeg behandler hos dig.

Jeg har dyrket sport hele mit liv – bl.a. har jeg dyrket meget springgymnastik. Nu nyder jeg at dyrke crossfit og yoga, når tiden er til det.

Privat bor jeg i Hillerød med min mand og vores 3 piger.  

Jeg glæder mig til at behandle dig og bruge min viden fra fysioterapien og osteopatien til at hjælpe dig.

Michael Osteopat hos Nordisk Osteopati i Hørsholm og Søborg

Michael behandler på:

Michael Weber Jørner

Osteopat (D.O. M.R.O.DK), Fysioterapeut

Jeg er autoriseret fysioterapeut (B.Sc. Fys) fra 2006 og Osteopat (D.O. M.R.O.DK) fra 2016 ved International Academy of Osteopathy (IAO). Desuden er jeg uddannet bach. scient i idræt fra Københavns Universitet (2003).

Sideløbende med mit fuldtidsarbejde som fysioterapeut og Osteopat har jeg løbende holdt mig ajour fagligt, og min videreuddannelse inkluderer bl.a.: Dynamisk stabilitet, Mckenzie (MDT) og akupunktur. Gennem de seneste to år er jeg også blevet undervist i osteopatiske manuelle teknikker af speiallæge Torben Halberg.

Siden min autorisation i 2006 har jeg arbejdet som privatpraktiserende fysioterapeut.

Som menneske og behandler er det vigtigt for mig at gøre mig umage og yde mit bedste- hver eneste gang. Jeg er seriøs omkring mit arbejde, og sætter altid patienten i fokus. Jeg brænder for finde årsagen til problemet, og i samarbejde med kunden at finde den bedste løsning.

Som passioneret golfspiller, bruger jeg meget af min fritid på golfbanen, erfaringer herfra gør jeg flittig brug af i klinikken. Jeg er gift og far til to.

Morten Vind-Visby

Indehaver, Osteopat (D.O. M.R.O.DK), Fysioterapeut

Jeg er autoriseret fysioterapeut (B.Sc. Fys) fra 2008 og Osteopati (D.O. M.R.O.DK) fra 2016 ved International Academy of Osteopathy (IAO).

Igennem hele min karriere som fysioterapeut, har jeg arbejdet i privatsektoren på klinik. Min efteruddannelse og erfaringer er også præget af dette, og det er her, jeg har min faglige styrke og udfordringer.

Jeg lægger en stor indsats, og glæde i at efteruddanne og dygtiggøre mig inden for mit felt.

Min vision er at sprede kendskabet til osteopati og gøre det tilgængeligt for så mange som muligt, samt skabe den bedste arbejdsplads for mine kollegaer.

Privat er jeg inkarneret spejder og friluftsmenneske. Min store passion er klippe- og bjergklatring, vandring og langrend. Jeg er gift med Charlotta, og sammen har vi vores to yndige døtre; Caja fra 2013 og Matilda fra 2017.

“Det er ikke fordi, tingene er vanskelige, at vi ikke tør. Det er fordi vi ikke tør, at de er vanskelige” –  Seneca.

Nicolai behandler i:

Nicolai Mattiazzo Blom Salmonsen

Osteopatstuderende, Fysioterapeut, Personlig Træner

Jeg er autoriseret fysioterapeut (B.Sc. Fys) fra 2018 og studerer Osteopati (MSc) på 4 år, på International Academy of Osteopathy (IAO), som forventes afsluttet Juni 2021.

Jeg har siden 2015 arbejdet som privatpraktiserende fysioterapeut, og har få kurser i diverse holdtræninger, samt el-terapi. Jeg startede osteopati året før jeg afsluttede min fysioterapi, da muligheden bød sig gennem arbejdet, og jeg primært startede uddannelsen for i sidste ende at blive osteopat.

Jeg er uddannet personlig træner gennem fitness institute, siden 2013. Her har jeg taget kurser og videreuddannelse i de gængse ting såsom coaching, kost, bodybuilding, crossfit, gymnastik, styrke samt forgreninger af konventionel træning som f.eks. functional patterns.

Som behandler betragter jeg meget mennesket i sin helhed, og patienten er altid i fokus. Det er derfor utrolig vigtigt for mig, ikke kun at hjælpe folk af med deres eventuelle smerter, men også til at få et bedre fysisk, og mentalt helbred.

Privat kan det siges at jeg er en person som sætter stor pris på aktive ferier. Jeg er den mellemste af 3 drenge, og har en kone som kommer fra Brasilien. Jeg nyder at være aktiv og træner dagligt alt fra klatring, styrke, løb og yoga.

Niklas Haapalo Osteopat hos Nordisk Osteopati i Hørsholm

Niklas behandler i:

Niklas Haapalo

Osteopat (D.O. M.R.O.DK), Fysioterapeut

Jeg er autoriseret fysioterapeut (B.Sc. Fys) fra 2010 og Osteopat (D.O. M.R.O.DK) fra 2016 ved International Academy of Osteopathy (IAO).

Herudover er jeg certificeret i det New Zealandske/Australske behandlingskoncept Mulligan og er i de sidste fire år blevet undervist i osteopatiske manuelle teknikker af speciallæge Torben Halberg.

Jeg har siden min autorisation arbejdet på en privatklinik.

Min undersøgelse og behandling tager udgangspunkt i, at vi alle er forskellige. Jeg brænder for og søger altid at klarlægge årsagerne til, at et problem er opstået, så behandling og vejledning blive specifik og personlig.

Når tiden tillader det, nyder jeg at stå i køkkenet, træne kampsporten eskrima og læse en god bog.

Lidt mere om vores virksomheds konstellation.

Da alle Osteopater er selvstændige erhvervsdrivende som er hyret ind til at løse en opgave via en samarbejdsaftale om praksisret er de retslig beset konsulenter for Nordisk Osteopati. Det betyder at Nordisk Osteopati ikke har nogen instruktionsbeføjelse overfor hvordan Osteopaterne udfører de opgaver de er hyret til. Derved forgår vores samarbejde i højeste grad via en tillid til hinanden og ved en fælles kulturforståelse, hvorigennem de løser de opgaver de er hyret til: behandlinger af patienter, deltagelse i synliggørelse af eget og NO’s virksomhed (markedsføring), faglig udvikling for alle i fællesskabet og udvikling af egne faglighed. 

Hver Osteopat bærer i denne konstellation en betydelig økonomisk risiko i deres virke, Hvis de ikke arbejde har de ingen omsætning, og alle faktureringer sker direkte mellem Osteopatens eget CVR nr. og klienten. Eventuelle restancer er NO uvedkommende.

Nordisk Osteopati levere yderligere:

Et virtuelt rum hvorigennem vi koordinerer vores daglige arbejde, så osteopaterne kan kan levere deres ydelser mest hensigtsmæssigt til NO og til deres patienter.
Fysiske lokationer hvor osteopaten har mulighed for at udføre deres erhverv som de leverer til de patienter de behandler via NO.
Vi gør alt dette fordi, vi elsker vores arbejde og vores fag – til gavn og glæde for vores patienter.

Under vores profiler kan du læse mere om, hvad vi hver især kan tilbyde.

Spørgsmål? Klik her