Priser & betingelser

I det følgende kan du læse om priser og betingelser hos Nordisk Osteopati. Bl.a. om du har en sundhedssikring, der giver tilskud til behandlingen.

Husk, at Sygeforsikring Danmark yder tilskud til osteopati til alle dets medlemmere.